Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1400-07-14 17:07:24
249
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 4 آذر ماه 1400 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های گروه روانشناسی و مشاوره ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
کنگره آسیایی هیپنوتیزم--------------23 مهر 1398--------------

خبر

اخبار انجمن

1400-07-23 12:07:32
34
دویست و دومین سخنرانی ماهانهانجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران عنوان سخنرانی: هیپنوتیزم و اضطراب (قسمت دوم) لایو آقای دکتر علی شریفی (روانپزشک، رئیس هیات مدیره انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران)    پنجشنبه 21 اسفند 1399   تلگرام:https://t.me/www_issch_ir ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1399-12-17 19:12:17
559
کارگاه هیپنوتیزم درمانی از 16 مرداد 1399 انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های ? گروه روانشناسی و ...

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...