Hide Main content block

اخبار کارگاه ها

1397-07-30 15:07:45
1223
کارگاه هیپنوتیزم درمانی ۱۵ آذر ۱۳۹۷ انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران جهت عضوگیری از بین دانش آموختگان رشته‌های گروه پزشکی، پیراپزشکی، روانشناسی و مشاوره مبادرت به برگزاری کارگاه هیپنوتیزم درمانی نموده. توضیحات: این دوره آموزشی ویژه دانش آموختگان رشته های ? گروه روانشناسی و مشاوره ...

عنوان کارگاهروزهایمدرسزمان شروعساعتتماس
هیپنوتیزم درمانی(مقدماتی متوسطه)پنجشبنه جمعهمدرسین انجمن4 بهمن7088063547
سوپرویژن تربیت رواندرمانگردوشنبه ها 17تا19دکتر سرگلزایی--88063547
کاپلان خوانیسه شنبه ها 15تا19دکتر سرگلزایی--88063547

خبر

اخبار انجمن

1397-10-21 17:10:04
52
صد و هفتاد و نهمین سخنرانی ماهانهانجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران عنوان سخنرانی: روش شناسی پژوهش های کمی در مطالعات مرتبط با هیپنوتیزم: شکل گیری ایده تا  انتشار نتایج  سخنرانان: دکتر ذوالعدل سرفصل های ارائه شده در این سخنرانی:  فرایند انتخاب موضوعات تحقیقاتی و نوع مطالعه در ...

اخبار شعب و نمایندگی ها

1397-07-01 14:07:46
315
کارگاه پیشرفته هیپنوتیزم درمانی سر فصلها: 1- شناخت درمانی هیپنوتیزمی2- هیپنوتیزم درمانی طرحواره محور3- هیپنوآنالیز4- هیپنوتیزم محاوره ای تاریخ شروع کارگاه:  از  ۵ مهر ۱۳۹۷ 09177002990 

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...