پایان نامه ها

 

 

 

 

 

 

مقایسه اثر بخشی هیپنوتراپی و حساسیت زدایی منظم در درمان هراس اجتماعی

نگارنده: سیده شهره طاهری مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی روانشناسی عمومی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام
استاد مشاور: دکتر تیموری ۱۳۹۲-۹۳
بررسی تأثیر هیپنوتیزم بر سیگنال مغزی (EEG) در هنگام رجوع به حافظه دیداری فعال

نگارنده: فاطمه دیده ور مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک
استاد راهنما: دکتر مهدی آذرنوش وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
استاد مشاور: دکتر مهدی فتحی و دکتر مجید قشونی تابستان ۱۳۹۲

بررسی اثر هیپنوتیزم بر کاهش درد پس از کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

نگارنده: دکتر امید منتظری مقطع تحصیلی: پایان نامه جهت اخذ درجه دکترای تخصصی رشته بیهوشی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه علوم پزشکی مشهد
استاد مشاور: دکتر علیرضا بامشکی تابستان ۱۳۹۲

بررسی میزان تأثیر استفاده از تکنیک خودهیپنوز بر کیفیت تنفسی بیماران آسمی

نگارنده: مهرنوش زبیری مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد زیست شناسی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی و دکتر داوود عطاران وابستگی دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد
استاد مشاور: دکتر تیموری تابستان ۱۳۸۶

مقایسه دو روش شناخت درمانی هیپنوتیزمی و هیپنوتراپی در درمان بیماران دارای فوبی اجتماعی در دانشگاه آزاد واحد کرج

نگارنده: فریبا فاطمی صدر مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد رواشناسی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد بین المللی کیش
استاد مشاور: دکتر مهدی پوراصغر پاییز ۱۳۹۲

اثربخشی هیپنوتراپی بر افزایش کیفیت زندگی و سلامت روان بیماران مبتلا به مولتیپل اسکروزیس (MS)

نگارنده: نگار منفرد مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
استاد راهنما: دکتر داریوش قاسمیان وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات مازندران
استاد مشاور: دکتر رمضان حسن زاده، دکتر محمود عابدینی تابستان ۱۳۹۲
هیپنوتیزم درمانی شناختی - رفتاری، هراس اجتماعی: یک مطالعه چند آزمودنی

نگارنده: مجید جلیلیان صفارپور مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
استاد راهنما: دکتر حمیدرضا اقامحمدیان شعرباف وابستگی دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد (پردیس بین الملل)
استاد مشاور: دکتر مهدی فتحی، دکتر حسین کارشکی تابستان ۱۳۹۲

مقایسه کارایی آموزش گروهی هیپنوتیزم با آموزش شناختی- رفتاری گروهی در اختلال اضطراب اجتماعی

نگارنده: سمیه فیاض مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد تربت جام
استاد مشاور: دکتر علی اکبر صارمی تابستان ۱۳۹۲

بررسی اثربخشی هیپنوتراپی بر کیفیت زندگی و کاهش قند خون ناشتای بیماران دیابتی

نگارنده: سمیه خسروی مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مشاوه گرایش معلولین و توانبخشی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد قوچان
استاد مشاور: دکتر علیزاده موسوی تابستان ۱۳۹۲

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر گرایش سالمندان به مولفه های روانی مثبت

نگارنده: یحیی میان بندی مقطع تحصیلی: ارشناس ارشد مشاوره گرایش توانبخشی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد قوچان
استاد مشاور: دکتر ابراهیم علزاده موسوی تابستان ۱۳۹۲

مقایسه میزان اثر بخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی و درمان شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان

نگارنده: مرتضی بادله مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد قوچان
استاد مشاور: دکتر حمید رضا آقا محمدیان تابستان ۱۳۹۱

کابرد هیپنوتیزم در کنترل درد و اعمال جراحی

نگارنده: پریدخت بمبئی چی مقطع تحصیلی: کارشناسی روانشناسی عمومی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه پیام نور مشهد
استاد مشاور: دکتر تشکر حسینی تابستان ۱۳۹۲

اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر بهبود اختلال هراس اجتماعی و افزایش انسجام درونی در دانشجویان

نگارنده: محمد ارقبایی مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مشاوره خانواده
استاد راهنما: دکتر سید علی کیمیایی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد
استاد مشاور: دکتر مهدی فتحی، دکتر حمیدرضا آقامحمدریان شعرباف تابستان ۱۳۹۲

بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی بر کاهش نشانه های فوبی اجتماعی، اضطراب امتحان و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

نگارنده: سید مهدی ابراهیمی مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد توانبخشی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد قوچان
استاد مشاور: دکتر ابراهیم علیزاده موسوی تابستان ۱۳۹۲

بررسی اثربخشی هیپنوتراپی بر کاهش اضطراب امتحان و افزایش غزت نفس نوجوانان

نگارنده: مریم غیبی مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مشاوره
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی وابستگی دانشگاهی: دانشگاه آزاد واحد قوچان
استاد مشاور: خانم ملیحه عرب هاشمی تابستان ۱۳۹۲

تأثیر تصویرسازی هیپنوتیزمی و غیرهیپنوتیزمی بر عملکرد و یادگیری مهارت پرتاب آزاد بسکتبال

نگارنده: سمانه تیموری مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی- گرایش رفتار حرکتی
استاد راهنما: دکتر مهدی فتحی، دکتر مهدی سهرابیپ وابستگی دانشگاهی: دانشگاه فردوسی مشهد
استاد مشاور: دکتر حمیدرضا طاهری تابستان ۱۳۹۱
Parvaneh Small

پروانه فعالیت انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران

کارگاه های هیپنوتیزم درمانی

کارگاه هیپنوتیزم درمانی در تهران ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴
کارگاه هیپنوتیزم درمانی در تهران ۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...