کمیته اخلاق

بدنه اجرایی انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران به منظور تقسیم کار و تخصیص نیروها، از تعدادی کمیته تخصصی تشکیل شده است.

کمیته اخلاق با مسئولیت دکتر حمید اخوین محمدی
یکی از مهم ترین ارکان غیر قابل انکار انجمن علمی هیپنوتیزم بالینی ایران، پایبندی آن به اصول اخلاقی و انسانی است. وظیفه این کمیته تدوین منشور اخلاقی و نظارت بر اجرای صحیح آن است. بر اساس منشور اخلاقی، حیطه عملکرد اعضای انجمن مشخص و محدود به حوزه تخصصی آن هاست

footerinfo4

بالا
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر وب سایت بهره میگیریم . برای مشاهده درست این وب سایت لطفا استفاده از کوکی ها را تایید نمایید مشاهده جزئیات ...